קרן שחף
http://www.shahaff.com

קרן שח"ף


קרן שח"ף (שותפות חברתית פעילה) פועלת לפיתוח וקידום תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות, מכל מגזרי החברה והתפוצות, המשולבות בקהילה המקומית והמובילות לשינוי חברתי בפריפריה הגיאו חברתית בישראל.

קרן שח"ף היא תוצר של שותפות ייחודית בעולם הפילנתרופיה. השותפים בקרן הם תורמים מארץ ומהעולם, אשר בחרו בקרן כמנגנון מרכזי למימוש תמיכתם בקהילות, במסגרת מדיניות משותפת ומוסכמת.


News

רח' השופטים 38 רמת השרון. מיקוד 47210

האתר נבנה על ידי טוחן מדיה