א+ 100%א-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג chrome ו- firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

תהליך העבודה מול הקהילות המשימתיות

הקמה של צוות צח"ק מורכבת ממספר שלבים, לפניכם הצעה למבנה תהליך כולל פירוט של נושאי ומטרות המפגשים ותיאור של מהלך המפגש. 

 

מבנה התהליך:

 • הצגה של התכנית בקהילה וקבלת החלטות ראשונית
 • שני מפגשים של צוות צח"ק לחשיבה והכנה של תיק צח"ק לקהילה
 • הצגת התוצרים של צוות הצח"ק בקהילה וקבלת משוב
 • מפגש נוסף של צוות הצח"ק
 • תרגיל עם צוות הצח"ק וחברי קהילה רלוונטיים 

 

מפגש קהילתי 1

מטרות:

 • הגדרת גבולות הקהילה
 • הגדרת מצבי החירום בהם הקהילה מכנסת את צוות הצח"ק
 • יצירת צוות צח"ק מקרב חברי הקהילה

 

משך זמן המפגש: שעתיים

מהלך המפגש:

 

תעודת זהות לקהילה (25 דקות)

 

 • חלקו לחברי הקהילה דפי תעודת זהות  (מצורף כנספח)  בקשו מכל אחד למלא.
 • לבקש מכל אחד לתלות את הדף על הקיר ואז שיעברו באופן חופשי בין שאר תעודות הזהות.
 • דיון: 
  • מה קווי הדמיון בין התעודות השונות ומה השוני? 
  • האם יש קריטריונים על פיהם נקבע מי בקהילה ומי לא?
  • מה ההגדרה של הקהילה?
  • מי נחשב חלק מהקהילה ומה נחשב לחלק מתחומי האחריות של הקהילה?
    

הסבר על תכנית הערכות הקהילות בשעת חירום – 20 דקות
 

 • הסבר מפי מנהל החירום ברשת
  נקודות להתמקדות:
  • הרקע להקמת התכנית (פעילות העבר)
  • מה החשיבות של התכנית לארגון המייצג ולקהילות שבו
  • מה המשמעות של התכנית לסביבה שבה חיה הקהילה
  • מה הערך המוסף של הקהילות לפעילות בחירום
  • כיצד התכנית פועלת ומה התוצר הנדרש בסוף

 

 • שאלות ושיחה פתוחה: (20 דקות)
  לשאול את הקהילה:
  • מה דעתכם על הדברים? מתחברים לחשיבות? לא מתחברים? למה?
  • למה חשוב לעסוק בזה?
  • הצגת תיק צח"ק ככלי עבודה
  • הצגת השלבים הבאים:
   • יש צורך להעמיד צוות של 3-4 אנשים שיכין את הקהילה למצב חירום
   • כינוס של הצוות ומתן מענה למספר שאלות
   • חזרה של הצוות להצגת התוצרים שלו מול הקהילה
   • אישור הקהילה על דרכי הפעולה וקהל היעד לפעולה במצבי חירום

 

הגדרת מצבי החירום (30 דקות)

 

 • לחלק את חברי הקהילה לקבוצות קטנות (3-4 איש) לבקש מכל קבוצה למלא את הטבלה המגדירה מהם מצבי החירום בהם הקהילה רוצה להיות פעילה ולהפעיל צוות חירום קהילתי (צוות צח"ק)  (מצורפת כנספח 2).
 • הצגה של הקבוצות את הטבלאות כולל הסבר לבחירות שלהן
  דיון: היכן יש הסכמה והיכן לא.
  • מה משותף לאירועים שיש לגביהם הסכמה?
  • מה ההבדל בין האירועים סביבם יש הסכמה לבין אלו שלא?
  • לפי הדברים שנאמרו הגדירו מתי יש לכנס את צוות הצח"ק לפעול

 

בחירת צוות צח"ק מקרב חברי הקהילה (25 דקות)

 

צוות צח"ק - מפגשי הכנה

 

מפגש ראשון

מטרת המפגש - יצירת בסיס של הגדרות למסגרת העבודה של הצוות ואופן הפעולה של קהילה בחירום.

נושאים - עברו על מצבי החירום בהם הקהילה מעוניינת לפעול והגדירו:

 • מה תחומי האחריות של הקהילה לדעתכם? פנים קהילתית? כלפי הפרויקטים של הקהילה והמוטבים בפרויקטים? כלפי התושבים?
 • מה תחומי האחריות שאתם כצוות הולכים לעסוק בהם (רווחה, הסברה, חינוך, תרבות וכו') ואיך זה בא לידי ביטוי בכל אחד מהמצבים (על בסיס עמוד 7 בתיק צח"ק לחבר לינק).
 • צרו רשימה של אנשי קשר שניתן להיעזר בהם מקרב הקהילה/ תושבי השכונה/ העיר (שם, טלפון, דוא"ל) וציינו במה ניתן להיעזר בהם.
 • האם יש אנשים נוספים מתוך הקהילה המשימתית שצרכים לדעתכם להיות חלק מהצוות?
 • הסתכלו בעמוד 8 בתיק צח"ק וציירו את תרשים הצוות שלכם - לחבר לינק).

 

משימות לקראת הפגישה הבאה - במידה ויש צורך – פנו לאנשים נוספים שאתם מעוניינים שיכנסו לצוות.

 

מפגש שני

מטרת המפגש: מיפוי תחומי הפעילות והמשימה בחירום

נושאים:

 • רשמו את המשימה/ות של הקהילה בשעת חירום.
 • הדפיסו מפה של האזור הגיאוגרפי המדובר ומפו את הארגונים, קהילות משימתיות נוספות, גרעינים וכו' בסביבה הקרובה של הקהילה ואת המבנים הרלוונטיים לפעול בתחום החירום.
 • תחליטו לאיזה ארגונים מקומיים ניתן לפנות לשותפות בנושא.
 • ציינו מי התושבים עם צרכים מיוחדים בקהילה שלכם ובקרב התושבים.
 • הגדירו מה המבנה בו תפעלו במצב חירום
 • שרטטו תרשים זרימה של פעולות צוות הצח"ק (על בסיס עמוד 10 בתיק צח"ק - לחבר לינק).

 

מפגש קהילתי - 2

 

מטרות:

 • יידוע ואישור ההחלטות שהתקבלו בצוות צח"ק.
 • חשיבה משותפת על הקשר שבין חירום לשגרה.


משך זמן המפגש: שעה וחצי

מהלך המפגש:

 • תרחיש ייחוס (30 דקות)
  • חלוקה לקבוצות קטנות ובהן כל קבוצה מתייחסת לחששות שלה ברמה הקהילתית וברמה המשימתית בזמן חירום.
   • רשמו מה תרחיש הייחוס הקהילתי שלכם:
    רשמו מה אתם חוששים שיקרה לקהילה שלכם בזמן חירום?
    רשמו מה אתם חוששים שיקרה בקהילה שלכם בזמן חירום?
   • רשמו מה תרחיש הייחוס של המשימה שלכם:
    רשמו מה נחשב ל"משימות שלכם" בזמן חירום?
    רשמו מה אתם חוששים שיקרה ל"משימות שלכם" בזמן חירום?
   • ליד כל אחד מהחששות ציינו מה המענה? מה יכול לעזור?
   • מספרו את החששות לפי סדרי העדיפויות שלכם בפן הקהילתי ובפן המשימתי?
  • לתת לכל קבוצה זמן להציג ולהסביר מה עלה אצלה בקבוצה.

 

 • הצגה של צוות הצח"ק (20 דקות)  
  • צוות הצח"ק יציג את:
   • מבנה הצוות ותחומי האחריות שלו
   • גבולות האחריות של הקהילה בחירום כלפי פנים כלפי חוץ
   • דרך הפעולה של צוות החירום – תרשים זרימה

 

 • דיון בקהילה (40 דקות)
  • מה דעתכם? האם יש קווי דמיון בין מה שעלה בקבוצות לבין מה שהצוות החליט?
  • האם יש פערים? איפה זה הכי מורגש?
  • מה הייתם משנים בהצעה של צוות הצח"ק?
  • מה דעתכם על תחומי האחריות של הקהילה פנימה? החוצה?
  • מה צריכה להיות האחריות של הקהילה כלפי המשימה המשותפת שלה בחירום? האם זה בא לידי ביטוי במבנה שהצוות הציג?
  • האם יש אנשים נוספים שיכולים לתרום לפעילות בחירום?
  • האם וכיצד הפעילות בחירום משפיעה על הפעילות בשגרה?
  • איזה צעדים יש לנקוט בשגרה כדי שניתן יהיה לקיים את הפעילות הרצויה בחירום? מי אחראי לכך?

 

צוות צח"ק – מפגשי הכנה פגישה 3

 

מפגש שלישי

מטרת המפגש:

 • כתיבת תיק צח"ק
 • הגדרת הקשר בין הקהילה לבין הארגון המייצג בחירום

נושאים:

 • עיינו בתיק צח"ק ורשמו את הפרטים הידועים לכם (על בסיס ההחלטות שהתקבלו בקהילה)
 • סמנו מה מהפרטים אתם צרכים עוד להשלים והגדירו לוחות זמנים ותחומי אחריות
 • האם יש פרטים נוספים שיש לכלול בתיק?
 • בהתבסס על ההחלטות שהתקבלו בקהילה חשבו מה הצרכים שלכם בחירום מהארגון המייצג שאליו אתם שייכם? צרו רשימה ראשונית כבסיס לשיחה 
 • דונו בשאלה כיצד ניתן לשמר בשגרה מוכנות של הקהילה בחירום ותגדירו כיצד מתנהל הצוות בשגרה.