top of page
WhatsApp Image 2021-11-15 at 15.23.06.jpeg
חברה ערבית

בעשור האחרון הקרן מלווה ותמכת בפיתוח מודלים ייחודיים ומותאמים של קהילות משימתיות לחברה ערבית.

בחברה הדרוזית הקרן תמכה בפיתוח של רשת קהילות הפועלת במסגרת עמותת "אופקים לעתיד" המונה 7 קהילות. הרשת ממוקדת בפיתוח מנהיגות צעירה, השתתפות ומעורבות חברתית הנגשת השכלה גבוה. הרשת מפעילה פרויקטים ברמה המקומית ואזורית.

בחברה הערבית, הקרן מלווה ותמכת בהקמת  רשת קהילות – יראע בשותפות עמותת סנד. הקהילות מהוות מודל ייחודי לאקטיביזם של צעירים בחברה הערבית במסגרתו הקהילות פועלות להנגשת השכלה גבוהה, חיזוק זהות,  קידום מענים לצעירים ושיפור איכות חיים בישובים הערבים בישראל.

בנוסף לפעילות המקומית של כל קהילה רשת יראע ועמותת סנד מספקות תשתית ארגונית לפרויקטים משותפים של הקהילות, הכשרה וליווי מקצועי, ופיתוח שותפויות לקידום פעילות הקהילות.  

בחברה הבדואית פועלים ביחד עם עמותת "תוצרת הארץ" לפיתוח מודל קהילות ברהט ובשותפות עם מרכז תמר ואג'יק לפתח רשת קהילות בוגרים.

פרויקטים לדוגמה:

 • קבוצות מנהיגות נוער

 • ימי הכוון אקדמי בבתי ספר תיכון

 • מנטורינג של צעירים על ידי סטודנטים ותיקים

 • סיורי היכרות של תלמידי תיכון וחטב באוניברסיטאות

 • מערך הסעות לסטודנטים לאוניברסיטאות

 • עידוד קריאה

 • הכנה לשוק העבודה

 • אירועי תרבות, אומנות, מדע והרצאות

 • סיוע לנזקקים
   

לצפייה במודל הלוגי לעבודה בחברה הערבית לחצו כאן

לצפייה במצגת בנושא לחצו כאן

הקרן תומכת בפיתוח חברה אזרחית ערבית ויצירת מנהיגות צעירה

שתוביל את החברה הערבית בשנים הבאות

"הדרך לצמצום פערים בין המגזרים מתחילה איפה שהוא. לי אין שליטה על התשתיות, התברואה, הבריאות- כל תחום כזה הוא מחדל בפני עצמו בעיניי. אבל משהו קורה בחברה הערבית בישראל שלא מדברים עליו מספיק מלבד על אלימות ומקרי רצח. משהו טוב קורה כאן, עוד ועוד צעירים וצעירות מוצאים את דרכם לרכישת השכלה גבוהה, כזו שתוציא אותם מהבוץ אבל לא מהכפרים, אלא תחזיר אותם כשהם עם הכלים בידיים ובראש האינטליגנטי  שלהם לבנות את העתיד, בזמן שהביטחון האישי  עודו נותר מופקר.

עוד ועוד צעירים וצעירות רואים לנגד עיניהם דוגמאות חיות של עורכי דין, מהנדסות, רופאים, אחיות ומורות- ומבינים ששערי האוניברסיטאות לא רחוקים מהם כבר כ"כ, כי האקדמי הוא האח שלהם, השכנה או החברה, הם רואים אותם בכל יום שבת נוסעים חזרה לקמפוס הלימודים, או בכל ערב נוסעים חזרה עם התיק והמחשב מעוד יום עבודה- ועם האור בעיניים- וגם אצלם נדלק האור הזה".

דונא סעאבנה , ארגון  יראע

דונא.jpeg

1,000
פעילים
ומתנדבים בשנה בחברה הערבית

referral-customer.png

300 
חברי קהילות
בחברה הערבית

family-parents.png

9
קהילות בחברה הערבית

friends-group.png

150 
חברי קהילות בחברה הדרוזית

family-parents.png

7
קהילות בחברה הדרוזית

friends-group.png
bottom of page