DSC_1422.jpg
תנועת קהילות צעירים
משימתיות בישראל

עם הקמתה של הקרן ב-2010 היו בארץ 90 קהילות. היום לאחר כעשור של השקעה בהצמחה, ביסוס והשפעה של הקהילות במרחב בו הן פועלות, קיימות מעל 280 קהילות הפרושות בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל. הקהילות מייצגות קשת רחבה של מגזרים בחברה הישראלית: בוגרי תנועות נוער חלוציות, צעירים מהציונות הדתית, צעירים חרדים, עולים מאתיופיה וממדינות ברית המועצות לשעבר וקהילות של צעירים בני המקום מהמגזר היהודי, הערבי, הדרוזי והבדואי.

קרן שח"ף ליוותה הקמתן של קהילות חדשות רבות במהלך השנים. בשלב השני פעלה לביסוסן באמצעות חיזוק ארגוני הקהילות המהוות רשת של תמיכה לקהילות. כמו כן, תמכה הקרן בהקמה וביסוס של  ארגון גג ארצי – מועצת הקבוצות והקהילות בישראל.

 

קהילות הצעירים המשימתיות בישראל לקחו על עצמן, כמשימת חיים, לחולל שינוי ארוך טווח ביישוב ולצמצם פערים חינוכיים וחברתיים. הקהילות הפרושות בכל רחבי הארץ מפעילות פרויקטים שונים, כגון מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לקיימות שכונתית, מיזמים עסקיים-חברתיים, תכנית לפיתוח מנהיגות מקומית ובתי מדרש חברתיים. הן פועלות בתחומים שונים ומגוונים - תרבות ואומנות מקומית, בינוי קהילה, הפגת בדידות, כפרי סטודנטים, קבוצות מנהיגות ועוד.

הקהילות עובדות בשיתוף פעולה עם התושבים, הרשויות המקומיות, עמותות מקומיות ומשרדי הממשלה השונים, במטרה לייצר מענים ייחודיים המותאמים לצרכים השונים של כל יישוב ויישוב.

אנו גאים בתנועה שתמכנו בצמיחתה, בביסוסה ובעשייה המשמעותית של הקהילות ברחבי ישראל במהלך העשור האחרון.

לסרטונים בנושא קהילות משימתיות >

1,800
פרויקטים בשנה

800,000
מוטבים

15,000
חברי קהילות

90
ישובים ברחבי הארץ

280
קהילות

בעשור האחרון הצמיחה קרן שח"ף תנועה של קהילות צעירים משימתיות - קבוצות של צעירים המחויבים לעתידה של החברה הישראלית, אשר בחרו להתיישב התיישבות קבע ביישובים ובשכונות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל. החברים בקהילות בחרו לחיות חיי קהילה פעילים הכוללים לימוד משותף, אורחות חיים משותפים וחזון חברתי, ולפעול ביחד להובלת שינוי משמעותי וארוך טווח מתוך מטרה ליצור שוויון הזדמנויות ולצמצם פערים בחברה בישראל.

friends-group.png
project-analysis.png
town-city.png
family-parents.png
referral-customer.png

גלית לביא היא חברה ב'קהילת השווים', השייכת לרשת קהילות 'בני מקום'. קהילה שהוקמה במטרה לחבר ולהפגיש צעירים עם וללא מוגבלות ופועלת להנגשת המרחב הציבורי והגברת המודעות לבעלי צרכים מיוחדים.

לביא חיה עם ניוון שרירים מלידה שאובחן רשמית בגיל שנה. גלית מספרת על הקהילה:

"לקהילת השווים הגעתי דרך חברה, ופשוט הרגשתי שהנה יש לי מקום שאני יכולה לבטא בו את עצמי, גם לפעול לקידום המעמד והזכויות שלי ושל חבריי, כאן בסביבה הקרובה אליי, שזה הכי משמעותי בשבילי - כי זה נוגע ליומיום שלנו, גם להכיר עוד אנשים עם ובלי מוגבלויות ובאמת להרגיש שווה, כמו שאני מתעקשת לעשות כל החיים", מסבירה לביא."

SJbDUn9ye9_0_0_941_1600_0_x-large.jpg

למידע נוסף

ארגון הגג של תנועת הקהילות - מועצת הקבוצות והקהילות בישראל

facebook-circle-logo-png-4-Transparent-Images.png
118281530_118523969966080_2636925206416441450_n-removebg-preview.png