top of page
אסטרטגיה עירונית

חיזוק הקהילתיות כאסטרטגיה עירונית המקיפה את כל גורמי הרשות, והופכת את המרחב העירוני למחולל קהילתיות, מביא לצמצום הגירה שלילית של צעירים ומשפחות צעירות, חתירה להגירה חיובית תוך חיזוק השייכות למקום, ובניית חוסן קהילתי - זאת באמצעות חווית קהילתיות וקשרים איכותיים בין תושבי העיר.

קרן שח"ף נמצאת בעיצומו של תהליך בעיר בת ים, ומעל עשר רשויות שמעוניינות להיכנס לתהליך.

למודל הפעולה בעיר בת ים >

קרן שח"ף מובילה יחד עם רשויות מקומיות תכנית אסטרטגית לבינוי קהילה וקהילתיות ברשות, הכוללת הקמה או ביסוס של אגף קהילה ברשות, תוך קידום ערכים של זהות, שייכות, גאווה מקומית, ערבות הדדית שותפות והשתתפות.

"אני מתרגשת כל פעם מחדש כאשר אני חושבת על הדרך שעברנו ביחד עם קרן שח"ף והשותפים לאורך הדרך. מהקמת קהילה חדשה של בני מקום בשכנות עמידר לפני 5 שנים, דרך הקמת חטיבת קהילה בעיר בשנתיים האחרונות אשר מקדמת את נושא הקהילה וקהילתיות בעיר ועכשיו לחגוג הקמה של 29 קהילות ועשייה קהילתית אדירה בעיר" 

רינת גבאי, חטיבת קהילה, עיריית בת ים

248351692_4240468716062141_5974491338629962873_n_edited.jpg
bottom of page