top of page
c0ab7b03-25f3-4e39-8be0-c8d0b8a28008.jfif

מודלים

מודל לוגי – תיאוריה של שינוי - שכונות בשינוי
מהפך בשכונות באמצעות קהילה וקהילתיות, אקטיביזם חברתי, תוך יצירת שינוי בכל אזורי החיים
 
מודל לוגי – תיאוריה של שינוי - שכונה לכולם
מודל עבודה בשכונות וערים מעורבות – כיצד להפוך משכונה במאבק לשכונה לכולם. פתרון קונפליקטים וחיים משותפים.
 
מודל לוגי אסטרטגיה עירונית 
(יעלה בהמשך)
מודל לוגי לקהילות בחברה הערבית
bottom of page