top of page
חזון קרן שח"ף

חזון קרן שח"ף

בעשור האחרון הקרן השקיעה בהצמחה וביסוס תנועה של קהילות משימתיות בישראל – 280 קהילות ב-90 ישובים מכל קשת החברה הישראלית, הפועלות לחיזוק החוסן הקהילתי.

הקרן פועלת למימוש החזון והמטרות בשותפות עם הרשות המקומית, המדינה והפילנתרופיה בארץ ובעולם.

 

חזון:

שותפות פילנתרופית הפועלת לצמצום פערים ומתן הזדמנות שווה – תוך חיזוק הקהילה והקהילתיות לטובת יצירת זינוק משמעותי באיכות החיים בפריפריה הגיאו-חברתיות בישראל.

 

ייעוד:

קרן שח"ף תקדם את הקהילות והקהילתיות ברמה המקומית והארצית, תוך מתן כלים והתמקצעות, איתור כוחות מקומיים איכותיים וקידום אקטיביזם חברתי, כחלק ממארג שותפויות מקומי וארצי.

קרן שח"ף הוקמה בשנת 2010 כשותפות פילנתרופית ייחודית ששותפיה פועלים לקידום וחיזוק הפריפריות הגיאו-חברתיות בישראל והפיכת השכונות והערים בה מאזורי מצוקה מוחלשים לאזורים מבוקשים וחזקים.

bottom of page