top of page
c0ab7b03-25f3-4e39-8be0-c8d0b8a28008.jfif

קרן שח"ף עם הפנים קדימה:

מפיצים את הבשורה
 • קהילה מיטיבה
  מיזם משותף עם משרד הרווחה, הג'וינט, קרן רש"י ויד הנדיב– לחיזוק קהילות מקומיות בפריפריה הגיאו-חברתית, תוך שיפור מוביליות חברתית ואיכות חיים בשכונות וביישובים. במסגרת המיזם יופעלו תוכניות שונות בכל רשות בהתאם לצרכיה, כגון הקמת פורום תושבים קהילתי, מיזמים חברתיים, יזמות כלכלית-מקומית ועוד.
   

 • קהילות אזרחים ותיקים
  פיתוח מודל חדשני של קהילות לאזרחים ותיקים ברחבי הארץ. יחד עם משרד הרווחה ניצור קהילות שילחמו בבדידות ויעניקו תחושת שייכות ומשמעות לחיים לאחר הפנסיה. קהילת אזרחים ותיקים תכלול עשרות חברים וחברות מבוגרים הבוחרים לחיות חיים קהילתיים, לייצר פעילות קהילתית הכוללת מפגשים קבוצתיים  ופעילויות התנדבויות שונות.
   

 • אסטרטגיה עירונית והקמה או ביסוס של אגפי קהילה ברשויות המקומיות
  יחד עם הרשויות המקומיות נקים ונבסס אגפי קהילה תוך קידום ערכים של זהות, שייכות, גאווה מקומית, ערבות הדדית שותפות והשתתפות.
  חיזוק הקהילתיות כאסטרטגיה עירונית המקיפה את כל גורמי הרשות, והופכת את המרחב העירוני למחולל קהילתיות, מביא לצמצום הגירה שלילית של צעירים ומשפחות צעירות, חתירה להגירה חיובית תוך חיזוק השייכות למקום, ובניית חוסן קהילתי - זאת באמצעות חווית קהילתיות וקשרים איכותיים בין תושבי העיר.
  נפעל לחיזוק  פעילותן של אגפי הקהילה ברשויות, לפיתוח פרופסיה של אגפי קהילה בשיתוף משרד הפנים וקרן רש"י, למתן תקציבים למיזמים קהילתיים הצומחים מן השטח, להקמת קהילות לומדות לנושא קהילה וקהילתיות.

 

bottom of page